BẢNG GIÁ XE TẢI KIA THÁNG 03 NĂM 2021

BẢNG GIÁ XE TẢI KIA CẬP NHẬT MỚI NHẤT THÁNG 03 NĂM 2021

1. GIÁ XE TẢI KIA FRONTIER K200:

Hình 1: Xe Kia K200 Thùng lửng

Giá xe tải Kia Frontier K200 - Thùng lửng - Tải trọng: 1.990kg : 349.000.000 VNĐ

Hình 2: Xe Kia K200 Thùng mui bạt 3 bửng

Giá xe tải Kia Frontier K200 - Thùng mui bạt 3 bửng - Tải trọng: 1.950kg 

Hình 4: Xe Kia K200 Thùng kín

Giá xe tải Kia Frontier K200 - Thùng kín - Tải trọng: 1.900kg

Hình 5: Kia K200 Thùng đông lạnh

+ Thùng đông lạnh: liên hệ ngay 0365440004

2. GÍA XE KIA FRONTIER K250:

Hình 6: Xe Kia K250 Thùng lửng

Giá xe tải Kia Frontier K250 - Thùng lửng - Tải trọng: 2.490kg : 403.000.000 VNĐ

Hình 7: Xe Kia K250 Thùng mui bạt 3 bửng

Giá xe tải Kia Frontier K250 - Thùng mui bạt 3 bửng - Tải trọng: 2.490kg

Hình 8: Xe Kia K250 Thùng mui bạt 5 bửng

Giá xe tải Kia Frontier K250 - Thùng mui bạt 5 bửng - Tải trọng: 2.490kg

Hình 9: Xe Kia K250 Thùng mui bạt không mở bửng

Giá xe tải Kia Frontier K250 - Thùng mui bạt không mở bửng - Tải trọng: 2.490kg

Hình 10: Xe Kia K250 Thùng kín

Giá xe tải Kia Frontier K250 - Thùng kín - Tải trọng: 2.490kg

Hình 11: Xe Kia K250 Thùng mui bạt 5 bửng viền nhôm 02 vách

Giá xe tải Kia Frontier K250 - Thùng mui bạt 5 bửng viền nhôm định hình 2 vách - Tải trọng: 2.490kg

Hình 12: Xe Kia K250 Thùng đông lạnh

 

 

Xem thêm các thông tin khác

.